Elsloo

EIsloo is een heel oud Maasdorp, vroeger nauw verbonden met de Maasscheepvaart. Het is gelegen op de rand van een plateau. Vanuit Geulle is dat het duidelijkste te zien. Prachtig is de zwaar beboste plateauhelling, die deel uitmaakt van het park, behorende bij het kasteel. Aan de voet van een steil stijgende weg ziet men in de hoogte de oude dorpskern.

Kasteel

Het huidige kasteel met de ronde toren, gebouwd in afwisselend mergel  en baksteenlagen, doet kasteelachtig aan, maar is niet het oorspronkelijke kasteel. Het is gebouwd als opvolging van de eigenlijke burcht die in 1459 bij een overstroming van de Maas verloren is gegaan. De lange vleugel is echter heel eenvoudig. We hebben hier te maken met een herbouw van de paardenstallen uitgevoerd na de zware branden van het kasteel in 1835. Toen werd ook de uit 1552 daterende watermolen, de Slakmolen in de bebouwing opgenomen. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is er nu een restaurant annex hotel gevestigd.

Kerk 
De huidige parochiekerk "Op de Berg" van het oude Elsloo is niet het eerste gebouw, waarin katholieke erediensten werden gehouden. Rond het jaar 650 werd hier een hulpkerkje gebouwd. Dit eerste kerkje was van hout. Later werd deze vervangen door een stenen gebouw. Er is echter heel weinig van bekend. De eerste vermelding van een kerk te Elsloo vinden we in de kroniek van Sint Truiden en wel in het jaar 1135, waarschijnlijk was de kerk van Elsloo eigendom van zijn abdij. Bekend is dat de kerk vóór 1459 gelegen heeft in het Maasdal bij het kasteel. De Maas, die vroeger veel meer westelijk langs Kotem liep, verplaatste zich in de loop van de tijd steeds meer naar het oosten. Ze stroomt heden ten dage op de plaats, waar vroeger een belangrijk deel van Elsloo lag.

De aanleg van het Julianakanaal in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw betekende met name voor Elsloo een forse ingreep in de structuur van het dorp. De oude kern met maar liefst 43 woningen, het gemeentehuis en de school moest worden afgebroken. De parochiekerk kwam geheel aan de rand van het oude Elsloo te liggen. 
Vervangende woningbouw kwam met name in de Jurgensstraat, de Julianastraat en de Schoolstraat. Vanaf die tijd breidde het nieuwe Elsloo zich uit naar het oosten.

Historische kern
Na het graven van het Julianakanaal breidde het dorp zich sterk oostwaart uit en bleef
het restant van de oude kern verstild liggen. Nu is de oude kern beschermd dorpsgezicht waarvan het beeld bepaald wordt door enkele monumentale panden. Aansluitend aan de kern ligt kasteel Elsloo met het kasteelpark. Een Engels landschapspark welk een monumentale status heeft.

Activiteiten

Geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws

Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar.