Meers

Het kerkdorp Meers, gelegen in het landelijke gebied in het westen van de gemeente Stein tussen Julianakanaal en grensrivier de Maas, is ontstaan door twee aan elkaar gegroeide woonkernen in de bocht van de Maas.

Vóór de gemeentelijke herindeling in 1982 was Meers een gedeelte gemeente Elsloo en een ander gedeelte gemeente Stein. Groot Meers behoorde tot de gemeente Elsloo en Klein Meers tot de gemeente Stein en werd ook wel Steinder Meers genoemd. 
Groot Meers was in de loop der eeuwen door de veranderingen in de loop van de Maas praktisch afgescheiden van Elsloo en was slecht bereikbaar. 
De inwoners leefden er in hoofdzaak van de opbrengst van het wei-en hooiland, mandenvlechten en visvangst.

Parochie
De inwoners van Meers gingen naar de kerk in Elsloo. Later kwam er een eigen parochiekerk. Een afvaardiging van Meers toog omstreek 1894 naar de bisschop in Roermond om te pleiten voor de bouw van een kerk. Men kreeg toestemming voor de bouw, het werd echter geen bakstenen gebouw, maar een houten noodkerk, die in 1894/1895 werd gebouwd door Sjang Lemmens uit Beek.
In 1910 kon Meers met trots de oplevering van een nieuwe stenen kerk meemaken, die werd gebouwd door aannemer J. Turlings naar een ontwerp van architect Egide Joosten uit Valkenburg. Meers werd pas in 1932 een eigen parochie en dat ging niet voetstoots.
Ook de oprichting van een school had veel voeten in de aarde. Reeds in de periode 1901-1909 kreeg het gemeentebestuur van Elsloo verzoekschriften van inwoners om daar een eigen school op te richten. De later opgerichte openbare school werd in 1932 omgezet in een katholieke bijzondere school, waar ook de kinderen van Steinder Meers naar toe mochten gaan.
De recente grindwinning heeft een grote waterplas opgeleverd en kan iets gaan betekenen voor de stilterecreatie. Meers had op 1 januari 2005 in totaal 1270 inwoners.

De Maas
De inwoners van Meers hebben tot de dag van vandaag een haat liefde verhouding met de Maas, een wispelturige rivier die het dorp aan drie zijden omringd. 
Zowel in 1880 als in 1926 braken bij enorme overstromingen de dijken en stroomde maandenlang de rivier tussen de twee woonkernen. Ondanks alle verwoestingen en elende van de overstromingen, was dit geen reden voor de inwoners hun geliefde dorp te verlaten. Met vereende krachten bouwden zij steeds hun dorp weer op. De Meersenaren staan ook bekend als veerkrachtige mensen die samen een sterke gemeenschap vormen. Na de recentste grote overstromingen in 1993 en 1995 waarbij het dorp ter nauwernood aan herhaling van de eerdere rampen ontsnapte, zijn rons Meers nieuwe dijken aangelegd en is er in de beemden een proefvak van het Grensmaasproject in aanleg. Hier wordt het delven van grind gecombineerd met beveiliging tegen hoogwater en aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Voor meer info: www.meersonline.nl

Activiteiten

Geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws

Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar.