Urmond

Uit archeologische vondsten in de Graetheide is bekend dat ook de  Bandkeramiekers in de omgeving van Urmond circa zevenduizend jaar geleden hebben gewoond.  Ook Urmond is net als Stein en Elsloo steeds bewoond geweest.  De oudste schriftelijke vermelding van Urmond dateert van 14 juni 1153. Urmond behoorde toen reeds met Berg, Born, Holtum, Buchten en Guttecoven tot het ambt Born, dat oorspronkelijk een leen was, van het graafschap Loon.  In december 1324 was dit ambt Born Gelders bezit geworden. Door verkoop kwam het ambt in 1400 in het bezit van hertog Willem van Gulik. Bijna vier eeuwen lang bleven de vrijheid Urmond en het dorp Berg aan de Maas tot het hertogdom Gulik behoren. Door de inval van de Fransen in 1794 kwam een einde aan de Gulikse soevereiniteit. Vanwege de gemeentelijke herindeling in Zuid-Limburg hield de gemeente Urmond ingaande 1 januari 1982 op te bestaan en ging met Elsloo en Stein op in de nieuw gevormde gemeente Stein.

Julianakanaal
De aanleg van het Julianakanaal in de jaren dertig van de vorige eeuw doorsneed de gehele gemeente Urmond. De Maasdorpen Urmond en Berg werden in een keer geheel afgesloten van alle achterland.

Urmond-Oost
Vanwege de mijnverzakkingen en de hiermee gepaard gaande wateroverlast in Oud-Urmond werden plannen ontwikkeld voor een nieuwe kern oostelijk van Urmond aan de andere kant van het Julianakanaal. Urmond was in de loop der tijd ten gevolge van de mijnbouw zeven meter gezakt, waardoor het lager gelegen gedeelte een aantal keren per jaar in het Maaswater kwam te staan. Het betekende uiteindelijk de sloop hiervan, inclusief het kloostercomplex van de paters Minderbroeders Conventuelen aan de Bath. In het nieuwe Urmond kwam een nieuwe klooster en een woonwijk, inclusief een klein winkelcentrum. Hierdoor kwam de uit omstreeks 1800 stammende Standerdmolen aldaar in bebouwd gebied te liggen

Oud-Urmond
De voormalige Gulikse Vrijheid Urmond ontleent zijn charme aan de  monumentale gebouwen uit de tijd dat Urmond een bloeiende havenplaats was.  In 1956 was in Oud-Urmond inmiddels een nieuwe parochiekerk in gebruik genomen. De pittoreske terpkerk kreeg een bepaalde periode wel een andere functie, maar verpauperde door de jaren steeds meer.  Dank zij particulier initiatief in de jaren 70 van de vorige eeuw, kwam er eerst een nieuw dak op het kerkgebouw en ontstond hierdoor ook meer bewustwording bij de Urmondse bevolking en de bestuurders om het bedreigd Urmonds cultuurgoed te redden. In die periode werd van overheidswege veel geld werd gestoken in de restauratie van bedreigde panden. Oud-Urmond als beschermd dorpsgezicht profiteerde hiervan en onderging hierna een ware gedaanteverwisseling.

Activiteiten

Geen activiteiten gepland.

Laatste nieuws

Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar.