DOP Meers

Meers, met ca. 1.300 inwoners de kleinste van de vijf kernen van de gemeente Stein, heeft heel wat te bieden. De werktitel van het DOP is dan ook niet voor niets ‘Meas heat ‘t’. Een prachtige ligging in een natuurrijk landschap, mooie doorkijkjes in een historische kern, ondernemende en betrokken mensen, een actief verenigingsleven en best wat voorzieningen voor zo’n klein dorp. Dus waarom eigenlijke een dorpsontwikkelingsplan voor Meers?

Die aanleiding om na te denken over de toekomst is er weldegelijk. Want komende jaren en ook nu al doen zich ontwikkelingen voor waarop we tijdig moeten inspelen. Zo zien steeds meer verenigingen hun ledenaantal dalen en het draagvlak voor voorzieningen afnemen met als gevolg dat panden op een gegeven moment hun functie verliezen en een dorp een levend hart dreigt kwijt te raken. Dit beeld willen we voorkomen door in een vroeg stadium en via een interactief proces na te denken over mogelijke oplossingen.

Locatie

6181 Meers