IVN-Stein

IVN Stein (en Urmond) is in 1973 opgericht. Honderden vrijwilligers hebben zich sindsdien ingespannen voor de verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu in de directe leefomgeving. Sinds 1983 gebeurt dat vanuit de Boschhook. De heemtuin en het IVN gebouw zijn gelegen in het Steinerbos.
 
Het nieuwe Natuur Educatie Centrum is op 29 april 2005 officieel in        gebruik genomen. De opening werd verricht door burgemeester Barske    van Stein. Algemeen directeur Jurr van Daalen van IVN Nederland hield    een klinkende toespraak. Zondag 1 mei 2005 is het nieuwe gebouw ingezegend.

De Heemtuin en de permanente tentoonstelling in het IVN gebouw zijn gratis geopend voor het publiek op:
Elke week dinsdag en zaterdag: 10.00 - 13.00 uur
Eerste zondag van de maand (april t/m oktober): 13.30-16.30 uur.
Of dagelijks op afspraak, via telefoonnummer 06-39878857

Groepen – volwassenen en scholen – zijn elke dag welkom op afspraak. De gasten worden dan rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers.
 
Andere activiteiten van het IVN Stein zijn:
Natuuronderwijs op de basisscholen
Begeleiding van de jaarlijkse gemeentelijke  boomfeestdag
Natuurwandelingen voor groep 8 van de basisscholen
Maandelijkse “open” natuurwandelingen en enkele cultuur-historische wandelingen
Lezingen en cursussen
Jeugdeducatie 
Aanmaak en onderhoud van nestkasten in het gehele Steinerbos
Overzet van padden en plaatsen van borden “overstekende padden”
Advisering aan de overheid betreffende natuur en milieu
Deelname in de klankbordgroep “uitvoering Grensmaas”
Medewerking aan “structuurvisie Stein op weg naar 2015”
Waterproject Stein-Elsloo
Inventarisatie van Steinse groengebieden zoals: de Wallen, de Broekbeek, de Pasveersloot, het Patersbos, de Kasteelruïne en het Urdal
Het onderhoud van de heemtuin en het gebouw
 
IVN Stein telt 40 actieve vrijwilligers
 
IVN Stein
Steinerbos 2a
6171 AL Stein
(Steinerbos, ingang Mauritsweg, volg daarna de bordjes)

telefoon: 06-39878857
telefoon gebouw: 06-22670102
IVN Stein heeft een eigen YouTube-kanaal.
YouTube
U kunt het IVN ook volgen op Twitter