Jeugdwerk Meers

Op 9 december 1969 werd er in het parochiehuis een hearing gehouden, omdat er in Meers behoefte bestond tot het oprichten van een Jeugdwerk. Voor deze avond was er een forum gevormd en dhr. Oomens hield een inleiding over het jeugdwerk in zijn algemeen. Na een zeer levendige discussie werd er een actiegroep gevormd. Uit deze actiegroep is een bestuur gevormd plus de leidsters en leiders van sport, spel, hobby en een werkgroep voor de instuif. Voordat er echter met activiteiten gestart kon worden hadden er verschillende gesprekken plaats gevonden, o.a. met Burgemeester en Wethouders van Elsloo en Stein. Ook hadden er twee bestuursleden van de Jeugdvereniging Meers zitting in de jeugdraad van Elsloo, dit in verband met aanvragen voor subsidie en eventueel op te lossen grote moeilijkheden. Hierna ging men over tot de ledenwervingsactie die een groot succes werd. Op dat moment telde de vereniging al 200 leden vanaf acht jaar.
 
Op dit moment is Stichting Jeugdwerk Meers nog steeds een bloeiende vereniging. We tellen nog steeds zo’n 80 leden en een dertigtal vrijwilligers die de boel draaiende houden.
We draaien per week 4 avonden, verdeeld over 4 groepen. Groep 3,4 Jongens/Meisjes, Groep 5,6 Jongens/Meisjes, Groep 7/8 Jongens/Meisjes en de tienergroep (tot 16 jaar).
Het hoogtepunt van het seizoen is ons jaarlijks vierdaags kampweekend met Hemelvaart.