Société St.Martin Fanfare de Stein

In 1893 werd uit het zangkoor De Rijzende Hoop de fanfare Sint Martin opgericht vanwege tegenvallende muzikale prestaties op een zangconcours in Mechelen aan de Maas. De Frans klinkende naam heeft de fanfare te danken aan de franse kasteelheer Eduard Wauters die de fanfare het drapeau (vaandel) schonk en er de naam Société aan verbond.

In de loop van haar bestaan heeft de fanfare vele dirigenten gehad. Mathieu Janssen neemt hierbij een speciale plaats in vanwege het groot aantal jaren dat hij dirigent was en de muzikale prestaties die hij met de muzikanten leverde. Andere dirigenten waren: Joep Boon, Ger Coumans, Leon Wolfs, Hans Breuls en Frans Hendriks en Loek Paulissen.
 
Onder leiding van deze laatste dirigent behaalde de fanfare op het LBM-bondsconcours in Venlo in 2009 opnieuw een eerste prijs in de eerste divisie. Daarmee handhaaft St.Martin zich sedert 1929 – dus al ruim 80 jaar – in de superieure klasse.
Sinds 1 april 2011 staat de fanfare onder leiding van Patrick Letterle. Patrick studeert muziekwetenschap in Utrecht en is educatief medewerker bij het LSO. Daarnaast is hij ook dirigent van Harmonie Laura in Landgraaf.Met de nieuwe dirigent wil de Société St.Martin een vernieuwing inzetten, waarbij de slogan is: samen muziek maken met anderen voor anderen. Met de keuze van de muziek wil de fanfare zich richten op haar publiek en met nieuwe initiatieven concerten verzorgen voor een breder publiek.
Het fanfare-orkest bestaat momenteel uit 32 muzikanten en repeteert op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur.
 
Terugkerende activiteiten
Elk jaar zijn er terugkerende activiteiten die de fanfare organiseert en/of opluistert.
Het jaar wordt geopend met het Nieuwjaarsconcert. Dit wordt georganiseerd met Mandoline-orkest en Mandoline-ensemble The Strings en het Steinder Mannenkoor.
Met de carnaval zijn er de optochten; eerst een week vóór de carnaval de Kinderoptocht. Zaterdag voor de carnaval de optocht in Meers en op carnavalszondag de “grote” optocht in Stein. De samenwerking met fanfare St.Joseph Meers is daarbij goed bevallen.
Op 4 mei is de dodenherdenking. Deze wordt circulerend elk jaar door een fanfare/harmonie uit de gemeente Stein opgeluisterd. Ook in de maand mei zijn de Heilige Communies van de 4 basisscholen in Stein. Hierbij worden de communicantjes door de fanfare naar de kerk begeleid en vervolgens wordt de Heilige Mis opgeluisterd.
Société St.Martin initieerde het Steinder Muziektreffen: een jaarlijks terugkerend muziekfestijn van de Steinse fanfares en harmonie. Eind november is de intocht van Sinterklaas. Deze wordt ook opgeluisterd door de fanfare.
In november wordt ook het feest van de patroonheilige gevierd met een H.Mis en een rondgang door Oud-Stein
In december wordt traditioneel de Kerstmis opgeluisterd door de fanfare.
Op het programma staan verder nog concerten met andere fanfares en/of (muziek) verenigingen
 
Drumband
De drumband van de fanfare is opgericht in 1956 om de muzikanten te ondersteunen bij het  straatoptreden. De eerste tambour-maître was Theo Houben. Als eerste instructeur trad op Pie Janssen, ook bekend als Pie de Kap. In die tijd oefende en speelde de drumband alleen marsen voor de straatoptredens. De drumband heeft daarna diverse instructeurs en tambour-maîtres gekend. Wij noemen o.a. Jo Wauben, Jan Caanen, Zef Frederix, Juan Gallardo en Karel Pantus. Vaak was de tambour-maître ook instructeur.
In de loop der jaren is het repertoire sterk uitgebreid. Tegenwoordig speelt de drumband behalve staatmarsen ook concertwerken. Vooral de laatste jaren is erg veel aandacht besteed aan deze concertmuziek. Het aantal slagwerkinstrumenten is sterk toegenomen. Speelde men eerst alleen maar op een trommel, tegenwoordig wordt van allerlei instrumenten gebruik gemaakt. De zogenaamde ongestemde maar ook de gestemde instrumenten. De trommel is een ongestemd instrument. De marimba, xylofoon e.d zijn gestemde instrumenten. Ook het gebruik van effectinstrumenten is enorm gestegen. Elke componist bedenkt er wel een.In de loop der jaren zijn er diverse hoogtepunten geweest. Vooral het Limburg- en Nederlands kampioenschap in 2000 is er een van. Onder leiding van Maurice Coumans promoveerde de drumband van de 3-de naar de 2-de divisie. Op dit moment staat de drumband onder leiding van Timothy Geilen. De tambour-maître is Rudy Schepers. De drumband repeteert om vrijdag van 18.00 u tot 19.45 u in de fanfarezaal en bestaat op dit moment uit 6 enthousiaste slagwerkers.
 
Société St. Martin Fanfare de Stein heeft twee opleidingsorkesten.
een leerlingenorkest
een jeugdfanfare
 
Leerlingenorkest
Om de stap tussen de individuele lessen en het meespelen in de jeugdfanfare en later het fanfareorkest te verkleinen is het leerlingenorkest opgericht. Behalve het muzikale doel: het in een zo vroeg mogelijk stadium samen spelen, is ook het sociale aspect erg belangrijk. Muziek maken met leeftijdsgenoten, het samenspelen in groepsverband, kennis maken met andere instrumenten uit de fanfare, etc.
Dat deze stap een succes is, blijkt wel uit het animo. Elke week wordt er flink gerepeteerd en tot nu toe zijn steeds alle leerlingen aanwezig. De repetities duren 30 minuten en worden gehouden op dinsdag van 17.45u tot 18.15 u.
Wanneer kan een leerling meespelen?
Wanneer een leerling ongeveer 3 maanden de individuele lessen heeft gevolgd, kan hij/ zij al meespelen. Dit geldt niet alleen voor de blaasinstrumenten. Ook leerling-slagwerkers kunnen meedoen. Als basisrepertoire geldt het album “Bandstarter” van De Haske. 14 gebundelde muziekwerken van een zeer eenvoudig niveau.
Het orkest staat onder leiding van Karel Pantus.

Jeugdfanfare
Heeft de leerling zijn A-diploma, dan mag zij/hij meespelen in de jeugdfanfare . Tevens mag de leerling meedoen met het straatoptreden van de fanfare. Dit betekent dus ook dat je een uniform krijgt. In de jeugdfanfare is de muziek gevarieerder en ook van een iets hoger niveau. Naast de traditionele fanfaremuziek, wordt er ook regelmatig populaire muziek gespeeld. De jeugdfanfare verzorgt zo’n drie á vier concerten per jaar.
Elke dinsdag wordt er van 18.30 u – 19.45 u gerepeteerd. De jeugdfanfare staat onder leiding van Marie-Josée Aarts.